Nr. 1 - Februar 2001 - Årgang 51

Innhold
Andakt: Døperen Johannes og Jeg
Utenfor prekestolen: Det skjedde i Luksefjell
Ludvig Karlsen kommer
Program for fellesmøtene 2001
Sang skaper glede
"Gjøglerens drøm"
Prekenlister
Hei alle barn i Gjerpen !
En tanke på skrå: Farmors misjonsforening
Grenland kirkeakademi
Oppslagstavla
Takk fra Marta Maria-skolen
Slekters gang
Konsert i Gjerpen kirke
Diakonien i etterapostolisk tid
Formiddagstreff våren 2001
Konfirmanter våren 2001
Normisjon på plass
Viktige telefoner
Redaksjonen
SolsangenTilbake til "Godt nytt for GJERPEN"