Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Sandefjord
- et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere i Buskerud, Telemark og Vestfold
Gateadresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord


* Døvekirken i Norge *Døves menighet Sandefjord *

Sandefjord Døvekirke

Arrangementer:

(Dato for neste samling i rød parentes)

- Gudstjenester 10/06
- Åpent hus 16/06

- Møteplassen 03/05
- Familiesamlinger 17/05

Om Døvekirken:

- Sandefjord Døvekirke
-
Menighetsrådet 21/06
-
www.dovekirken.no
- Kontakt oss
- Bli medlem !

- TROSOPPLÆRING-
Tilbud til alle - år for år:
- Dåpssamtale
- Dåp
- De første årene
- 4-årsbok
- 6-årsbok
- Tårnagenter
- Lys våken
- Skattejakten

- Konfirmantåret
- Konfirmantleir
- Konfirmasjon
- Minilederkurs(MiLK)
- Ledere i vekst(LiV)
- På egne ben

Tilbud til flere alderstrinn:
- Påskeverksted

- Juleverksted
- Juletrefest
- Familieleir

I døvekirken
- Vestfold (Sandefjord)
- Østlandet (Oslo)
- Nasjonalt

Der du bor
- I din lokale kirke
-
Hjemme hos deg

Nyttig tegnspråk-materiell
- Bibelen (Lukasevangeliet)
- Om trosopplæring
- Døvekirkens liturgiressurs
(Se også "Prøveliturgien" fra 1995)
 


Linker:
Bibelen på tegnspråk
(Foreløpig bare Lukasevangeliet)

Døvekirken i Norge
(www.dovekirken.no)

 - Vestfold og Telemark
 
Kirkeadresser i Tunsberg
(Tunsbertg bispedømme
omfatter fylkene Buskerud og Vestfold )

Kirkeadresser i Telemark
(tilhører Agder og Telemark bispedømme)

"Størst av alt"
(Om trosopplæring i Den norske Kirke)

Vestfold Døveforening
(Nyheter og aktiviteter fra døvemiljøet)
Telemark Døveforening
(Nyheter og aktiviteter fra døvemiløjøet)


Arangementer i Sandefjord Døvekirke

MAI 2018:
MØTEPLASSEN, torsdag 03.05.2018 kl. 13.00
17. MAI i DØVEKIRKEN, torsdag 17.05.2018 kl. 10.00
JUNI 2018:
GUDSTJENESTE,
søndag 10.06.2018
kl. 12.00
ÅPENT HUS,
lørdag 16.06.2018
kl. 12.00
Menighetsrådsmøte, torsdag 21.06.2018
kl. 16.00


Velkommen til
MØTEPLASSEN
i Sandefjord Døvekirke
TORSDAG 3. mai 2018 kl. 13.00

Møteplassen 03.05.2018


Velkommen til
17. MAI
i Sandefjord Døvekirke
TORSDAG 17. mai 2018 fra kl. 10.00


Velkommen til
GUDSTJENESTE
i Sandefjord Døvekirke
SØNDAG 10. juni 2018 kl. 12.00


Velkommen til
ÅPENT HUS
i Sandefjord Døvekirke
LØRDAG 16. juni 2018 kl. 12.00


Menighetsrådet i Døves menighet Sandefjord har
MENIGHETSRÅDSMØTE i Sandefjord Døvekirke

TORSDAG 21. juni 2018 kl. 16.00Henvendelser om disse sidene kan rettes til Asgeir Høgli (asgeir@dagligdata.no)