Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Sandefjord
- et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere i Buskerud, Telemark og Vestfold
Gateadresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord

Tilbake til hovedsiden


Sandefjord Døvekirke

Prinsens gate 11,
3211 Sandefjord


 

Gudstjenester i Sandefjord Døvekirke VÅREN 2018
10.06.


Alle gudstjenestene i Sandefjord Døvekirke foregår på norsk tegnspråk, med bruk av bilder og tegnspråkpoesi, men blir også enten tekstet eller stemmetolket til norsk, ved behov.

Det arrangeres tegnspråklige gudstjenester andre steder i våre tre fylker, ved spesielle anledninger, etter lokale ønsker og behov.

Daglig leder: Jon A. Vik kan kontaktes pr. SMS: 91 85 42 84.

Døveprest: (stillingen er for tiden ikke besatt)
Inntil ny døveprest blir ansatt, kan
døveprost Roar Bredvei kontaktes pr. telefon/SMS: 90 85 82 12.Gudstjenester høsten 2017:

11.02. kl. 12.00 Fastelavnsgudstjeneste

18.03. kl. 12.00 Gudstjeneste med påskeverksted

01.04. kl. 12.00 Påskegudstjeneste

22.04. kl. 12.00 Gudstjeneste

10.06. kl. 12.00 Gudstjeneste

Ny liturgi på tegnspråk
Døvekirken har utarbeidet en ny gudstjenesteliturgi på tegnspråk.
Les informasjon og se tegnspråkversjonen av de liturgiske leddene på www.tegnliturgi.no

Se gjerne også den tidligere prøveliturgien på tegnspråk fra 1995.
Tilbake til hovedsiden

     

Henvendelser om disse sidene kan rettes til Asgeir Høgli (asgeir@dagligdata.no)