Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Vestfold og Telemark

*Døvekirken i Norge * Døvekirken i Vestfold og Telemark *

Tilbake til hovedsiden


Døves menighet i Vestfold og Telemark
feirer de fleste gudstjenestene
i Olavskapellet,
Adresse: Bjerggata 56 i Sandefjord

Det arbeides med å fullføre
den nødvendige ombyggingen
av den nye døvekirken
i Prinsensgate 11 i Sandefjord

Den skal etter planen tas i bruk
til gudstjenester og andre samlinger
fra høsten 2014


  Gudstjenesteliturgi på tegnspråk
Det er ikke fastsatt en fast liturgi for gudstjenester på tegnspråk.
Ordningen for gudstjenestene i de forskjellige døvekirkene følger derfor litt ulike tradisjoner. Men hovedinnholdet er selvfølgelg det samme som i alle andre gudstjenester i Den norske kirke.
For at også gudstjenestedeltakere som ikke kan norsk tegnspråk skal kunne følge med på det som sies, er det mange steder en "stemmetolk" som oversetter tegnspråkliturgien til norsk talespråk.
I Vestfold og Telemark er det mest vanlig at liturgien tekstes til norsk på en skjerm, der det også vises aktuelle bilder.

Døvekirken er i gang med å utarbeide en ny, felles gudstjenesteliturgi på norsk tegnspråk, med utgangspunkt i gudstjenestereformen i Den norske kirke.

Nedenfor kan du se se videoer med de viktigste gudstjenesteleddene
fra Døvekirkens prøveliturgi på norsk tegnspråk fra 1995.

Hvis du vil se en video om igjen,
må du klikke på repetisjons-symbolet nederst til venstre i videobildet.

Hvis du ønsker å fjerne de litt rotete bildelinkene til andre YouTube-videoer som vises etter hver avspilling
kan du oppdatere denne siden i nettleseren eller gå tilbake til hovedsiden og klikke deg inn på denne siden på nytt.


1. Inngangsord og nådehilsen


2. Syndsbekjennelse
3. Bønnerop (Kyrie) og lovprisning (Gloria)
5. Trosbekjennelsen (Credo)
7. Forbønn


9.3 Herrens bønn


9.4 Innstiftelsesordene (Verba)


9.8 Tilsigelsesordene


9.9 Takkebønn for nattverden


10.1 Lovprisning


10.2 Velsignelsen


11. UtsendelseTilbake til hovedsiden


Henvendelser om disse sidene kan rettes til trosopplærer Asgeir Høgli (asgeir.hogli@dovekirken.no)