Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Sandefjord
- et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere i Buskerud, Telemark og Vestfold
Gateadresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord

* DÝvekirken i Norge*

Tilbake til hovedsiden  Menighetsrådet i Døves menighet Sandefjord:  


Menighetsrådet i Døves menighet Sandefjord (tidligere menighetsutvalget i Vestfold og Telemark, MUV) leder arbeidet i Døves menighet Sandefjord, som omfatter alle som bor i Buskerud, Telemark og Vestfold.

Planlagte møter i menighetsrådet i Døves menighet Sandefjord,
VÅREN 2018:


Torsdag 22. februar kl. 16:00
Torsdag 22. mars kl. 16:00
Onsdag  18. april kl. 16:00
Torsdag 21. juni kl. 16:00

Medlemmer i menighetsrådet (tidl. menighetsutvalget)
for Døves menighet Sandefjord (Buskerud, Telemark og Vestfold)
1.11.2015 - 31.10.2019:

Medlemmer:

 1. Knut Syvertsen
 2. Katja Eidesen
 3. Ellen Charlotte Ricci
 4. Kjersti Nesse Winther-Hansen
 5. Minh Hung Lu
 6. Mette Emilie Kaupang Zeiffert                  

I tillegg er soknepresten i Døves menighet Sandefjord fast medlem av menighetsrådet

Varamedlemmer:

 1. Karin Elise Syvertsen
 2. Tom Zeiffert
 3. Egil Allan Martinussen
 4. Jim Vold
 5. Thor Lasse Thoresen
Menighetsråd og ansatte i desermber 2016:


Foran (fra venstre): Knut Syvertsen, Karin Elise Syvertsen, Minh Hung Lu, daglig leder Jon Arnljot Vik.
Andre rekke (fra venstre): Ellen Charlotte Ricci, Egil Allan Martinussen, Katja Eidesen(leder), Kjersti Nesse Winther-Hansen, Mette Emilie Kaupang Zeiffert, Tom Zeiffert

Bakerst (fra venstre): Døveprest Terje Johan Johnsen og trosopplærer Asgeir Høgli (begge ble pensjonister i 2017)


Tilbake til hovedsiden

     

Henvendelser om disse sidene kan rettes til Asgeir Høgli (asgeir@dagligdata.no)