Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Vestfold og Telemark

*Døvekirken i Norge * Døvekirken i Vestfold og Telemark *

Tilbake til hovedsiden

- TROSOPPLÆRING -
Tilbud til alle - år for år:
- Dåpssamtale
- Dåp
- De første årene
- 4-årsbok
- 6-årsbok
- Tårnagenter
- Lys våken
- Skattejakten
- Konfirmantåret
- Konfirmantleir
- Konfirmasjon
- MiLK
- LiV
- På egne ben

Tilbud til flere alderstrinn:
- Søndagsskole
- Påskeverksted
- Juleverksted
- Familieleir

I døvekirken
- Vestfold (Sandefjord)
- Østlandet (Oslo)
- Nasjonalt

Der du bor
- I din lokale kirke
- Hjemme hos deg


Nyttig tegnspråk-materiell
- Bibelen (Lukasevangeliet)
- Om trosopplæring
 



 

I din lokale kirke
Noen av de aldersbestemte trosopplæringstiltakene arrangeres i nærmeste døvekirke. For Vestfold og Telemark vil det si i Sandefjord.

Men mange av trosopplæringstiltakene i Døvekirken arrangeres også i samarbeid med lokalmenigheter der det bor én eller flere hørselshemmede barn eller unge.

Det kan være både menighetens ansatte, og familier med hørselshemmede barn som henvender seg til Døvekirken, når det er behov for tegnspråk eller annen styrking av den visuelle siden ved undervisningen.

Vi anbefaler at både foreldre og kirkeansatte tar kontakt med Døvekirken så tidlig som mulig, for at alle barn som kan ha nytte av det, skal få invitasjon til Døvekirkens tilrettelagte tiltak, i tillegg til de invitasjonene de mottar fra sin lokale menighet.

Send gjerne en mail til trosopplærer Asgeir Høgli, asgeir.hogli@dovekirken.no


Hjemme hos deg
Den viktigste trosopplæringen skjer i hjemmet!

Både foreldre, søsken og andre nærpersoner er viktige forbilder når barn skal bli kjent med Jesus og lære hva det vil si å være kristen.

Nå er det vel ingen som føler at de alltid får til dette med bordbønn, kveldsbønn, adventslys, julekrybbe, påskelandskap eller opplesing fra barnebibelen.


De fleste
synes nok det er vanskelig å "få plass til", eller gi uttrykk for, sin egen tro i hverdagen. Og hvordan dette kan gjøres på en måte som et hørselshemmet barn får fullt utbytte av, kan oppleves ekstra krevende.

Selv om døvekirkens ansatte på ingen måte mener å ha en fasit på slike spørsmål, så vil vi gjerne forsøke å bidra med informasjon, tips og idéer til både materiell og gode hjemme-rutiner.

Dette kan skje gjennom en samtale i forbindelse med dåp, på egne temakvelder, eller hvis du henvender deg for en personlig prat.

Ikke vær redd for å ta kontakt, hvis du ønsker en prat om hvilke tilbud som finnes.

Ta gjerne kontakt med døveprest Terje J. Johnsen, terje.j.johnsen@dovekirken.no, eller trosopplærer Asgeir Høgli, asgeir.hogli@dovekirken.no.

Tilbake til hovedsiden

Henvendelser om disse sidene kan rettes til trosopplærer Asgeir Høgli (asgeir.hogli@dovekirken.no)