Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Vestfold og Telemark

*DÝvekirken i Norge * DÝvekirken i Vestfold og Telemark *

Tilbake til hovedsiden


Last ned semester-program
for Døves menighet
i Vestfold og Telemark

  Søndagsskole :  

I forbindelse med "Śpent hus" i Sandar menighetshus, har vi det siste året invitert til visuell søndagsskole, med bibelfortelling og aktiviteter,
særlig rettet mot hørselshemmede barn i alderen 4 - 10 år.

I 2014 har vi ikke hatt slike felles søndagsskolesamlinger
,
men vi satser vi på å kunne flytte inn i den nye døvekirken i løpet av 2015,
og da er det meningen å tilby mange spennende arrangementer
for døve og hørselshemmede barn.....


Tilbake til hovedsiden


Henvendelser om disse sidene kan rettes til trosopplærer Asgeir Høgli (asgeir.hogli@dovekirken.no)