Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Vestfold og Telemark

*Døvekirken i Norge * Døvekirken i Vestfold og Telemark *

Tilbake til hovedsiden

- TROSOPPLÆRING -
Tilbud til alle - år for år:
- Dåpssamtale
- Dåp
- De første årene
- 4-årsbok
- 6-årsbok
- Tårnagenter
- Lys våken
- Skattejakten
- Konfirmasjon
- MiLK
- LiV
- På egne ben

Tilbud til flere alderstrinn:
- Søndagsskole
- Påskeverksted
- Juleverksted
- Familieleir

I døvekirken
- Vestfold (Sandefjord)
- Østlandet (Oslo)
- Nasjonalt

Der du bor
- I din lokale kirke
- Hjemme hos deg


Nyttig tegnspråk-materiell
- Bibelen (Lukasevangeliet)
- Om trosopplæring
  

Juleverksted
Døves menighet Sandefjord arrangerer det tradisjonelle juleverkstedet
i Sandefjord Døvekirke lørdag 19. november kl. 12.00.

Når vi har juleverksted, blir adventstidens og julens innhold
formidlet på mange ulike måter,
med bruk av både visuelle og praktiske virkemidler.

Det blir bl.a. bygging av julekrybbe,
med Josef og Maria og Jesus-barnet i sentrum:

(- og med gjetere, engler og vise menn
og selvfølgelig esel og sauer og andre dyr).

Både små og store lager også advents- og julepynt til å ta med hjem.

Og bevertningen?
Risengrynsgrøt, selvfølgelig!

Vi vil gjerne hjelpe hverandre
til å huske på hvorfor vi feirer jul,
og vise praktiske måter å gjøre advents- og juletiden
til en fin tid, som er meningsfull for både store og små.Tilbake til hovedsiden


Henvendelser om disse sidene kan rettes til trosopplærer Asgeir Høgli (asgeir.hogli@dovekirken.no)