Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Vestfold og Telemark

*Døvekirken i Norge * Døvekirken i Vestfold og Telemark *

Tilbake til hovedsiden

- TROSOPPLÆRING -
Tilbud til alle - år for år:
- Dåpssamtale
- Dåp
- De første årene
- 4-årsbok
- 6-årsbok
- Tårnagenter
- Lys våken
- Skattejakten
- Konfirmantåret
- Konfirmantleir
- Konfirmasjon
- Minilederkurs(MiLK)
- Ledere i vekst(LiV)
- På egne ben

Tilbud til flere alderstrinn:
- Søndagsskole
- Påskeverksted
- Juleverksted
- Familieleir

I døvekirken
- Vestfold (Sandefjord)
- Østlandet (Oslo)
- Nasjonalt

Der du bor
- I din lokale kirke
-
Hjemme hos deg

Nyttig tegnspråk-materiell
Bibelen
    - Tekster fra GT
    - Tekster fra NT
    - Lukasevangeliet
Liturgi
   
- Trosbekjennelsen
    - Fadervår
    - Innstiftelsesordene
Informasjonsbrosjyrer
    - Om trosopplæring
  

Tilbud om trosopplæring hvert år
Trosopplæringen i Den norske kirke bygger på dåpen. Men ALLE barn er velkomne til å delta i arrangementene!
Det eneste tiltaket som forutsetter at barnet er døpt, er selve konfirmasjonen.
Hvert år er det derfor noen ungdommer som blir døpt, vanligvis mot slutten av konfirmantåret.

Alle barn som er medlemmer i Den norske kirke (det vil si som er døpt) eller som tilhører Den norske kirke ved at én eller begge foreldrene er medlem, vil vanligvis få invitasjon til minst ett trosopplæringstiltak i sin lokale menighet hvert år.
Noen av de vanligste tiltakene er beskrevet nedenfor.

Mange av disse aldersbestemte trosopplæringstiltakene arrangeres også i landets døvekirker. For de som bor i Vestfold og Telemark ligger døvekirken i Sandefjord.

Men det er ikke alle tiltakene som arrangeres i døvekirken hvert år, f.eks. hvis det ikke er så mange døve og hørselshemmede i det aktuelle årskullet.
Da gjennomfører vi arrangementene for flere årskull samtidig.

I en del tilfeller arrangerer også Døvekirken trosopplæringstiltak lokalt, i samarbeid med "hørende" menigheter der det bor én eller flere hørselshemmede barn eller unge.

Send gjerne en mail til trosopplærer Asgeir Høgli, asgeir.hogli@dovekirken.no for å få nærmere informasjon om hvilke trosopplæringstiltak som planlegges for ditt/dine barn.


Dåpssamtale
Før et barn blir døpt, inviteres foreldrene til en samtale om hva dåpen er, hvordan den gjennomføres og hvordan foreldrene og menigheten i fellesskap kan hjelpe barnet til "å bli i Kristus når det vokser opp".

Menighetens arbeid med å følge opp dåpen overfor hvert enkelt barn, kalles trosopplæring. Foreldrene er også viktige i trosopplæringen.
Ja, særlig de første årene, er det ingen tvil om at
den viktigste trosopplæringen skjer i hjemmet!

Hvis du bor i Vestfold eller Telemark, kan du gjerne ta direkte kontakt med døveprest Terje J. Johnsen, terje.j.johnsen@dovekirken.no, for å avtale tid og sted for en samtale om dåp for ditt barn.

Til toppen av siden


Dåp
Vi blir et fullverdig medlem i kirken når vi blir døpt, vi blir med på laget til Jesus.

Dåp er en ytre, praktisk handling, og en viktig begivenhet i familien.
Men det aller viktigste med dåpen er den gaven vi får fra Gud.

Når vi blir døpt, gir Gud oss troen på Jesus som en gave. Den som døpes får del i frelsen. Det vil si at Jesu seier over synd og død, da han døde på korset og ble levende igjen, er gyldig for oss også.

For at denne troen skal kunne bli fast og sterk, og hjelpe oss til å holde fast ved Jesus som vår venn og frelser gjennom alle livets utfordringer og fristelser, trenger den påfyll.
Dette skjer gjennom "trosopplæring".

De fleste i Norge blir døpt når de er små barn.
Men for de som ikke er døpt som barn, gjør det akkurat samme nytten å bli døpt som ungdom eller voksen.
Konfirmasjon har fra gammelt av vært sett på som en bekreftelse på dåpen. Derfor må man være døpt, for å bli konfirmert. Hvert år er det derfor en del ungdommer som blir døpt, vanligvis mot slutten av konfirmantåret.
(Men alle som vil, uavhengig av om man er døpt eller ikke, kan være med på undervisningstimene og alle de andre aktivitetene i løpet av konfirmantåret).

Til toppen av siden

De første årene
Helt fra første leveår trenger barn trygghet, omsorg og gode opplevelser.
Det livet barnet får del i gjennom dåpen, kristenlivet, trenger også trygghet og næring.

I døvekirken kan dere som er foreldre møte andre som har lignende erfaringer og opplevelser som dere selv. Og det er alltid noen som har andre opplevelser og erfaringer enn deg selv.

Hørende foreldre med hørselshemmede barn kan ha stor nytte av de kunnskaper og erfaringer som voksne døve har. Og både døve og hørende foreldre kan kjenne på usikkerhet og behov for å "snakke med noen".

Døvekirken ønsker å være et sted der alle som har nytte av tegnspråklig kommunikasjon kan møtes. Noen ganger er det kanskje flere familier med barn på omtrent samme alder, slik at vi kan samles til f.eks. babysang, trilletreff eller temakvelder for foreldre.

Og ingen trenger å føle seg som "superkristne" for å ta barnet med på slike samlinger. Vi er oss selv, og har først og fremst det til felles at vi vil det beste for barna våre.
Og derfor ønsker vi også at det på en naturlig måte skal få bli kjent med Jesus.


Til toppen av siden


4-årsbok
Det året barnet fyller 4 år, er det meningen at det skal få en personlig invitasjon til kirken, der det får utdelt en 4-årsbok.

Søndag 4. desember 2016 blir det utdeling til inviterte 4-åringer fra Buskerud, Telemark og Vestfold i Sandefjord Døvekirke.
Gi beskjed til trosopplærer Asgeir Høgli på SMS 95 92 97 32 eller e-post
asgeir.hogli@dovekirken.no hvis din 4-åring ikke har fått invitasjon i løpet av november!

De aller fleste menigheter i Den norske kirke har et slikt opplegg. Også barn som er medlemmer i Døvekirken, vil vanligvis få invitasjon både fra sin "hørende" lokalmenighet og fra nærmeste Døvekirke.
Det finnes flere forskjellige utgaver av slike 4-årsbøker. Men alle inneholder enkle bibelfortellinger, sanger, bønner og annet fortellingsstoff som passer for 4-åringer.

I døvekirken ønsker vi å tilrettelegge bøker og annet trosopplæringsmateriell på tegnspråk. Noen ganger kan dette gjøres ved at barna inviteres (sammen med foreldre!) til samlinger der vi snakker om innholdet i bøkene, eller 4-åringene kan få en tegnspråklig "kirkebok" - på DVD.

Til toppen av siden


6-årsbok

Det året barnet fyller 6 år, er det meningen at det skal få en personlig invitasjon til kirken, der det får utdelt en 6-årsbok.

Søndag 4. desember 2016 blir det utdeling til inviterte 6-åringer fra Buskerud, Telemark og Vestfold i Sandefjord Døvekirke.
Gi beskjed til trosopplærer Asgeir Høgli på SMS 95 92 97 32 eller e-post
asgeir.hogli@dovekirken.no hvis din 6-åring ikke har fått invitasjon i løpet av november!

Mange menigheter i Den norske kirke har et slikt opplegg. Barn som er medlemmer i Døvekirken, vil derfor vanligvis få invitasjon både fra sin "hørende" lokalmenighet og fra nærmeste Døvekirke.
Det finnes flere forskjellige utgaver av slike 6-årsbøker, med variert innhold som passer for 6-åringer.

Til toppen av siden


Tårnagenter

Er du 8 eller 9 år, og har lyst til å være med på en
"agent-lørdag" i Sandefjord Døvekirke?

Døves menighet Sandefjord inviterer alle døve og hørselshemmede 8- og 9-åringer i Buskerud, Telemark og Vestfold (som er født i 2007 eller 2008) til å bli med på en spennende "agent-lørdag" i Sandefjord Døvekirke (adresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord) lørdag 12. november 2016.

Du får mer detaljert informasjon når du har meldt deg på!

Til toppen av siden


Lys våken

Er du 10, 11 eller 12 år,
og har lyst til å være med
på en spennende advent-kveld
i Sandefjord Døvekirke?


Døves menighet Sandefjord inviterer alle døve og hørselshemmede 10-, 11- og 12-åringer i Buskerud, Telemark og Vestfold (som er født i 2004, 2005 eller 2006) til å bli med på en spennende advent-kveld i Sandefjord Døvekirke (adresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord) lørdag 26. november 2016.

Du får mer detaljert informasjon når du har meldt deg på!

Til toppen av siden


Skattejakten

Døves menighet Sandefjord
inviterer alle døve, hørselshemmede og andre tegnspråklige 10-, 11- og 12-åringer i Buskerud, Telemark og Vestfold
(som er født i 2005, 2006 eller 2007) til å bli med på SKATTEJAKT.

Fremmøte i Sandefjord Døvekirke (adresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord) mandag 5. juni (2. pinsedag) 2017 kl. 12.30.

Påmelding til trosopplærer Asgeir Høgli på SMS 95 92 97 32
eller e-post
asgeir.hogli@dovekirken.no
SENEST ONSDAG 30. mai!
Til toppen av siden


Konfirmantåret
Mange hørselshemmede ungdommer kommer ikke i kontakt med Døvekirken før de kommer i konfirmantalderen.

Døvekirken tilbyr fullstendig konfirmantundervisning på tegnspråk, med undervisningssamlinger, gudstjenester, konfirmantleir og andre arrangementer.

Til toppen av siden


Konfirmantleir


Mange hørselshemmede går på skole på hjemstedet, sammen med hørende elever.
Ofte vil det da være naturlig å være konfirmant i den lokale menigheten også, sammen med klassekameratene.

Men du kan likevel gjerne delta på døvekirkens konfirmantleir, sammen med andre hørselshemmede og døve konfirmanter fra hele landet.

Konfirmantleiren arrangeres vanligvis fra torsdag til søndag, i overgangen januar/februar.

Konfirmantåret 2016-2017 arrangeres Døvekirkens konfirmantleir i tiden 02.02.-05.02.2017, på Strandheim leirsted, i Røyken kommune.

Klikk her for å laste ned brosjyren for Døvekirkens konfirmantleir 2017.

Du finner påmeldingsskjema til konfirmantleiren her: http://www.dovekirken.no/

NB! Påmeldingsfrist 15. oktober 2016!


Til toppen av siden


Konfirmasjon

Mer informasjon kommer....

Til toppen av siden


MiLK - året etter konfirmasjonen

MiLK-leir på Tjøme 17-19. oktober 2014

Til toppen av siden


LiV - Ledere i Vekst

Mer informasjon kommer....

Til toppen av siden

På egne ben

Mer informasjon kommer....

Til toppen av siden 

Henvendelser om disse sidene kan rettes til trosopplærer Asgeir Høgli (asgeir.hogli@dovekirken.no)