Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Sandefjord
- et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere i Buskerud, Telemark og Vestfold
Gateadresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord


*Døvekirken i Norge *

Tilbake til hovedsiden

- TROSOPPLÆRING -
Tilbud til alle - år for år:
- Dåpssamtale
- Dåp
- De første årene
- 4-årsbok
- 6-årsbok
- Tårnagenter
- Lys våken
- Skattejakten
- Konfirmantåret
- Konfirmantleir
- Konfirmasjon
- MiLK
- LiV
- På egne ben

Tilbud til flere alderstrinn:
- Søndagsskole
- Påskeverksted
- Juleverksted
- Familieleir

I døvekirken
- Vestfold
- Østlandet (Oslo)
- Nasjonalt

Der du bor
- I din lokale kirke
- Hjemme hos deg


Nyttig tegnspråk-materiell
- Bibelen (Lukasevangeliet)
- Om trosopplæring
  

Trosopplæring
Trosopplæring er betegnelsen på den systematisk og sammenhengende opplæringen i kristen tro som Den norske kirke tilbyr alle barn i alderen 0 - 18 år.

Det er Stortinget som har vedtatt at alle døpte barn, og andre som ønsker det, skal få et slikt tilbud fra kirken, til erstatning for den kristendomsundervisningen som tidligere ble gitt i skolen.
Denne "trosopplæringsreformen" i Den norske kirke har fått navnet "Størst av alt".

Det mest kjente trosopplæringstiltaket (og det mest omfattende), er konfirmasjonstiden, med sine mange ulike samlinger og omfattende innhold.

Men i de menighetene der trosopplæringen er fullt utbygd, vil alle barn får minst ett tilbud om trosopplæring hvert eneste år, fra dåpen til det er 18 år!

Det er den lokale menigheten som arrangerer disse tiltakene, og sender ut invitasjon, basert på kirkens medlemsregister.

Trosopplæringen i Døvekirken følger den samme overordnede planen som alle andre menigheter i Den norske kirke, men med fokus på visuelle virkemidler og metodikk som er tilpasset hørselshemmede.

Døvekirken - din kirke !
Alle døve og sterkt tunghørte medlemmer av Den norske kirke, er medlem av døvevkirken, samtidig som de er medlem i sin lokalmenighet.

Men det er mange som ikke vet det selv!

For i motsetning til lokale menigheter i Den norske kirke, har ikke Døvekirken en fullstendig oversikt over sine medlemmer. Dette henger sammen med at informasjon om hørselshemming regnes som taushetsbelagt helseinformasjon. Derfor er det bare de hørselshemmede barna som er blitt registrert som medlemmer i døvekirken av sine foreldre, som kan få invitasjoner til trosopplæringstiltak i døvekirkene.

Det er derfor svært viktig at foreldre som ønsker trosopplæring på tegnspråk, eller på annen måte tilrettelagt for hørselshemmede, registrerer barnet som medlem i døvekirken (Resten av familien kan også gjerne bli medlemmer!).
Dermed vil dere kunne få informasjon om døvekirkens trosopplæringstiltak og andre arrangementer.

Last ned brosjyren "Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn" og "Du er medlem".

Kjenner du et hørselshemmet barn ?
Hvis du kjenner noen medlemmer av Den norske kirke som har et hørselshemmet barn, er det flott hvis du kan informere dem om døvekirken!

Send dem gjerne en link til denne siden!

Les mer om trosopplæringstiltak der du bor.


Tilbake til hovedside

Henvendelser om disse sidene kan rettes til trosopplærer Asgeir Høgli (asgeir.hogli@dovekirken.no)