Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Sandefjord
- et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere i Buskerud, Telemark og Vestfold
Gateadresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord

* Døvekirken i Norge*

Tilbake til hovedsiden  Kontakt oss:


Sandefjord Døvekirke
er soknekirke i Døves menighet Sandefjord,
som omfatter alle døve og hørselshemmede og deres nettverk
i de tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold.

Besøksadresse:
Sandefjord Døvekirke,
Prinsens gate 11,
3211 Sandefjord.

Postadressen er:
Døves menighet Sandefjord,
v/daglig leder Jon A. Vik,
Fagerborggaten 12,
0360 Oslo.

Kontortid:

Det er for tiden ingen fast kontortid i Sandefjord Døvekirke.

(Daglig leder Jon A. Vik, trosopplærer Maren Sørhaug og døveprost Roar Bredvei
har til daglig kontor i Oslo Døvekirke.)

Ansatte:


Daglig leder Jon Arnljot Vik
E-post: jon.vik@dovekirken.no
SMS: 91 85 42 84

Maren Sørhaug
Trosopplærer Maren Sørhaug
E-post: maren.sorhaug@dovekirken.no
Mobil(SMS): 48 20 52 18

Døveprest (sokneprest)
Stillingen er for tiden ikke besatt
Inntil ny blir ansatt, kan døveprost Roar Bredvei kontaktes
E-post: roar.bredvei@dovekirken.no
Mobil/SMS: 90 85 82 12

Sandefjord døvekirke
Tekniske spørsmål knyttet til ombygging/istandsetting av bygningen
og drift av tekniske installasjoner i Sandefjord Døvekirke
kan også rettes til
tidligere trosopplærer Asgeir Høgli
E-post: asgeir@dagligdata.no
Mobil/SMS: 95 92 97 32


Menighetsrådet:

Menighetsrådsleder Ellen Charlotte Ricci
E-post: ricci74@hotmail.com
SMS: 93 67 24 68

Se egen side med oversikt over menighetsrådets medlemmer.


Tilbake til hovedsiden

     

Henvendelser om disse sidene kan rettes til Asgeir Høgli (asgeir@dagligdata.no)