Informasjon om trosopplæring og andre aktiviteter i
Døvekirken i Sandefjord
- et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere i Buskerud, Telemark og Vestfold
Gateadresse: Prinsens gate 11, 3211 Sandefjord


Tilbake til hovedsiden


  Familiesamlinger: 17. mai i Døvekirken 2018

Det kan også bli flere familiesamlinger, så følg med på oppdatert informasjon på hjemmesiden www.dovekirken.no + www.tegntiltro.no

eller på Facebook: Døvekirken i Sandefjord.

Tilbake til hovedsiden


Henvendelser om disse sidene kan rettes til trosopplærer Asgeir Høgli (asgeir@dagligdata.no)