Nr. 1 - Februar 2000 - Årgang 50
Innhold
Andakt: Faste/Påske
Utenfor prekestolen: Den første blåveisen er kommet!
Organist Ingerid i Valebø har forlatt orgelkrakken
Takk til Kari - velkommen til Geir !
Misjonærparet på Sneltvedt
Oppslagstavla
Prekenlister
En kateket vi har alet opp selv
Marta Maria-skolen - Gjerpen Menighets misjonsprosjekt
Gunnar Holtskog til fellesmøtene
Formiddagstreff
En tanke på skrå: Generasjonskløft
Diakoni - noe for meg ?
Kasjotten
Slekters gang
Konfirmanter i Gjerpen kirke og Valebø kapell
Gutten og palmen
Viktige telefoner
Redaksjonen


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"