Nr. 3 - September 2003 - Årgang 53

Innhold
Om å dele
Om Guds eksistens
Gjerpen kirke 850 år – Jubileumsprogram
Formiddagstreff høsten 2003
Snetvedt lekestue 25 år
30 ganger på et år!
Allehelgenskonsert
Oppslagstavla
Nytt gravferdsrituale innført i Gjerpen
Fra kirkegård til kontorpult
Prekenlister
Slekters gang
Diakoni – unødvenig eller nødvendig ?
Marta Maria skolen
Alf fyller 10 år
Bøn


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"