Nr. 1 - Februar 2002 - Årgang 52

Innhold
Andakt
En tanke på skrå: Sorgens farge
Varm velkomst for presteparet
Gledens tjeneste - tjenestens glede
Prekenlister
Oppslagstavla
Program for fellesmøtene 2001
Turen går til Luksefjell
Diakonal omsorg i vår tid
Konfirmanter i Gjerpen kirke våren 2002
"Påsketanker"
Konsert fredag 12. april
Døden på norsk
Formiddagstreff våren 2002
Viktige telefoner
Redaksjonen
Gud er GudTilbake til "Godt nytt for GJERPEN"