Nr. 2 - Mai 2001 - Årgang 51

Innhold
Soknepresten vår flytter
Andakt: Fremtid og håp for alle
Utenfor prekestolen: Takk for 12 gode år!
Pinsestevne på Halkidiki
Olderlauvet og stjernene (dikt av Hans Børli)
Olav Tveit til minne
Harde basketak i Luksefjell
Prekenlister
Vi besøker "Fremad" på Aas bedehus
En tanke på skrå: Guds hus - og vårt
Oppslagstavla
Bli med på sommerleir!
Slekters gang
Formiddagstreff høsten 2001
Tunge byrder!
Viktige telefoner
Redaksjonen
Guds hand (dikt av Hans Børli)
Guds hjerte (dikt av Rolf Jacobsen)Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"