Nr. 4 - Desember 2003 - Årgang 53

Innhold
En frelser - til deg
Et hellig sted
Romjulskonsert
Brannen i Gjerpen kirke
Oppslagstavla
Veien videre
Diakoniens lotteri og høstmarked
Ny prost på plass
Formiddagstreff våren 2004
Kirkens SOS
Prekenlister
Samtalegrupper for etterlatte
Slekters gang
Ettertanker
Bilder fra kirkerommet
I dag er det født dere en Frelser...

Gjerpen Menighet
ønsker dere alle en god
og velsignet julehelg !


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"