Nr. 3 - September 2001 - Årgang 51

Kjell Rugkåsa, Anne Ingeborg og Sigfred Sørensen
         på avskjedsfest i Gjerpen Menighetshus

Innhold
La oss ha omtanke for hverandre!
Avskjedens time for presteparet
En tanke på skrå
Prekenlister
Diakoniens reiselotteri
Edvard Munch
Vi satser igjen!
Fabelforfatter Gunvor
"Den tredje broren"
Oppslagstavla
Diakoniens Høstmarked
Menighetsrådsvalget 2001
Al1ehelgenskonsert
S1ekters gang
Nye konfirmanter
TV-aksjonen
Viktige telefoner
Redaksjonskomité
Jeg blir alltid hos (fra Salme 73)


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"