Nr. 2 - Mai 2000 - Årgang 50
Innhold
Andakt
Utenfor prekestolen: Barnedåp og dåpsansvar
Store Gjerpen Gård - Spredte streif i Prestegårdens historie
Trofast tjener trapper ned
Oppslagstavla
Bli med på sommerleir !
Prekenlister
Liv i familieleiren
Mysterium i blomsterbedet
Diakoni - noe for meg ? (del 2)
Slekters gang
Velkommen til hele Gjerpen på Internett !
Formiddagstreff høsten 2000
Kanaans skjønne land
Viktige telefoner
Redaksjonen


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"