Nr. 2 - Mai 2002 - Årgang 52

Innhold
Andakt: Tid for nærhet
En tanke på skrå: Forunderlig
Stavanger har god økonomi og en positiv holdning til kirken
Kirkejubileet
Formiddagstreff våren/høsten 2002
Prekenlister
Drama på bedehuset
Yrende liv når søndagsskolen samles
Oppslagstavla
Slekters gang
SOS fra Kirkens SOS
Å bli sett - og inkludert
For sent ?
Viktige telefoner
Redaksjonen
Herre, jeg binder meg i dag til din makt.Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"