Nr. 4 - November 2001 - Årgang 51

Innhold
Et barn kan smelte hjerter
En tanke på skrå: Julens mysterium
Intervju med sognepresten
Prekenlister
Oppslagstavla
«Den tredje broren»
Misjonsfest til ettertanke
Menighetsrådsvalget
Allehelgenskonsert
S1ekters gang
Økonomi i menigheten
Diakonalt tilbakeblikk
Betlehems-stjerna
Romjulskonsert
Telefoner
Redaksjonskomité
En god og velsignet julehelg
ønskes små og store i Gjerpen!


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"