Nr. 2 - Juni 2003 - Årgang 53
Innhold
Andakt: Sommertegn
Tilbake til Gjerpen
Nytt fra Marta-Maria skolen
Sommertid er leirtid
Bilder fra kirkejubileet
Fest og høytid i Gjerpen Kirke
Fine gaver til 850 års-jubileet
Valebø kirke 100 år
Oppslagstavla
Diakoniens høstmarked
Formiddagstreff
Diakonalt tilbakeblikk
Prekenlister
Slekters gang
Telefoner
Redaksjonskomité
To barn i verden

Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"