Nr. 2 - Juni 2003 - Årgang 53

To barn i verden

To barn i verden
Det ene har latter, lykke og liv
Det andre har tårer, hat og krig

To barn er glade
Det ene fordi matteprøven gikk lett
Det andre fordi det ble mett

To barn løper
Den ene fordi skolen er slutt
Det andre for ikke å bli skutt

To barn gråter
Det ene fordi et skrubbsår blør
Det andre fordi foreldrene dør

To barn i verden
Den ene er ti
Den andre ble bare ni

La det bli fred på jorden!


Dette diktet ble lest opp ved 17. mai- samlingen på Hestehaugen,
og vi synes det fortjener en plass i Menighetsbladet.
Vi vet ikke hvem som har skrevet disse versene,
men antagelig er det en tidligere elev ved Gjerpen ungdomsskole.
Er det noen som melder seg?
Det kan de trygt gjøre, for det er et sterkt og tankevekkende dikt.


Tilbake til innholdsfortegnelsen