Nr. 3 - September 2000 - Årgang 50

Innhold
Andakt
Utenfor prekestolen: Fritt utsyn
Vi feirer oss selv
Oppslagstavla
Sondre Bratland til Gjerpen
Prekenlister
Diakonien i aposteltiden
Grenland kirkeakademi
Ny søndagsskole i Gjerpen !
Slekters gang
Gjerpen kirke er snart 850 år !
Den røde ballen
Viktige telefoner
Redaksjonen


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"