DagligData
kreative l°sninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Nyheter
Produkter
Nyheter
Bøker
Kurs
Kurs
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
- Produkter
- Kj°pe pictogrammer
- HEL2019-kampanje
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss 

Hva er egentlig et Pictogram ?

Pictogram er sterkt forenklede, detaljfattige symboler, som er utformet for å gi tydelig informasjon som skal kunne oppfattes raskt og helst over språkgrensene.

Pictogram er grafiske symboler, fremstilt med hvite figurer mot en sort bakgrunn. Selve bildet trer dermed tydelig fram og blir lett å oppfatte, også for brukere med synsvansker.

Miljøet rundt brukerne oppfatter pictogrammene som enkle, fordi de fleste har likhetstrekk med virkeligheten, (ikonitet). En tannbørste ser ut som en tannbørste.

Pictogrammene illustrerer hvert enkelt begrep på en måte som gjør disse symbolene velegnet innenfor alternativ og støttet kommunikasjon for mange ulike brukergrupper, enten som erstatning for eller i kombinasjon med tale.
Mange har også stor nytte av å kombinere pictogrammer med bruk av manuelle tegn.

Det finnes også en del strukturerte metodiske opplegg, som setter pictogrammene inn i en mer språklignende sammenheng. f.eks. i VMK-systemet eller der språkopplæringen skjer etter Karlstadmodellen.

DagligData AS - norsk distributør av pictogrammer
DagligData AS leverer pictogramprodukter og administrerer lisenser til enkeltpersoner, private bedrifter og offentlige etater. Les mer om vår virksomhet på siden om oss.

Ta kontakt med oss hvis du har forslag til nye produkter
og anvendelsesmåter der det er ønskelig med pictogram-illustrasjoner.

Vi lagerfører og selger også ferdige pictogram-produkter
.
Du kan bestille disse direkte på vår bestillingsside.
Ta også kontakt med oss hvis du trenger kurs eller opplæring i bruk av pictogrammer.


DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Mobiltelefon: 95 92 97 32
E-mail: pictogram@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 15.02.2023 © DagligData AS, Skien