Hovedside DagligData AS
kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Pictogrammer
Pictogram
Bøker
Bøker
Kurs
Kurs
Bestilling
Kjøpe
Om DagligData AS
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss

 

Velkommen til kurs...
- og få enda bedre nytte av DagligSpråk-programmet !


De fleste forsøker i første omgang å finne ut av nye dataprogrammer og andre hjelpemidler på egen hånd.
Dette gjelder nok også de fleste brukerne av DagligSpråk for Windows.

Og dette kan gå veldig bra - et stykke på veg.

Men selv om DagligSpråk-programmet er laget for at det skal være enkelt å bruke, og de vanligste funksjonene er svært lett tilgjengelige, tror vi likevel at ALLE vil ha nytte av å delta på ett av våre innføringskurs.

I løpet av en kort arbeidsdag vil du få både oversikt over de mange mulighetene og praktiske tips til effektiv utnyttelse av programmet til sentrale oppgaver i din hverdag.

Og ønsker du en grundigere gjennomgang, kan første kursdag påbygges med videregående kunnskap.

Det er også mulig å kombinere opplæring i DagligSpråk-programmet med "tegn-til-tale"-kurs eller enkel innføring i norsk tegnspråk, hvis det er vanskelig å skaffe lokale kursholdere til dette.

Introduksjonskurs DagligSpråk (1 dag)
Nybegynnerkurs for tilretteleggere (3 dager)
Kurs for tilretteleggere (2 dager)
Superbrukerkurs (2 dager)


  Introduksjonskurs DagligSpråk (1 dag)
Innhold:
Kurset gir en enkel innføring i alternativ kommunikasjon med tegn og oversiktskjennskap til hvordan DagligSpråk virker og hva programmet kan brukes til.
Forkunnskaper: Ingen
Passer for:
Deg som bare trenger å vite om programmet, men som ikke selv skal arbeide med tilpassing og tilrettelegging.
NB! Nyttig for alle potensielle samtalepartnere!
Tid:
Etter nærmere avtale.
Sted:
Etter ønske (eventuelt i DagligDatas lokaler i Skien).
 
Nybegynnerkurs for tilretteleggere (3 dager)
Innhold:
Kurset gir en enkel innføring i alternativ kommunikasjon med tegn og praktisk erfaring med hvordan DagligSpråk virker og hva programmet kan brukes til.
Forkunnskaper:
Ingen
Passer for:
Foreldre, lærere og andre som skal arbeide med tilpassing og tilrettelegging av DagligSpråk.
Også nyttig for alle potensielle samtalepartnere!
Tid:
Etter nærmere avtale.
Sted:
Etter ønske (eventuelt i DagligDatas lokaler i Skien).
Det er ønskelig at alle kursdeltakerne har tilgang til PC med installert DagligSpråk hele tiden.

Kurs for tilretteleggere (2 dager)
Innhold: Sammen med "Introduksjonskurs DagligSpråk" tilsvarer kurset "Nybegynnerkurs for tilretteleggere".
Forkunnskaper:
Gjennomført "Introduksjonskurs DagligSpråk" eller tilsvarende.
Passer for:
Foreldre, lærere og andre som skal arbeide med tilpassing og tilrettelegging av DagligSpråk.
Også nyttig for alle potensielle samtalepartnere!
Tid:
Etter nærmere avtale.
Sted:
Etter ønske (eventuelt i DagligDatas lokaler i Skien).
Det er ønskelig at alle kursdeltakerne har tilgang til PC med installert DagligSpråk.

Videregående kurs for superbrukere (2 dager)
Innhold: Kurset gir en grundig innføring i DagligSpråk-programmets oppbygging, funksjon og virkemåte.
Forkunnskaper:
Gjennomført et av tilretteleggerkursene ovenfor eller tilsvarende.
I tillegg kreves grundig kjennskap til filbehandling og generell bruk av Windows-programmer.
Passer for:
Deg som skal gi opplæring til andre tilretteleggere eller ønsker å utnytte alle DagligSpråks mange muligheter for utvidelser og personlig tilpassing.
Tid:
Etter nærmere avtale.
Sted:
Etter ønske (eventuelt i DagligDatas lokaler i Skien).
Kurset forutsetter at alle kursdeltakerne har tilgang til PC med installert DagligSpråk hele tiden.DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 04.11.2017 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA