DagligData
kreative lÝsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Nyheter
Pictogram
Nyheter
Bøker
Kurs
Kurs
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
Tegn og tegnspråk
- Norsk tegnspråk
- Tegn-til-tale
- ASK
Pictogrammer
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss 

Tegn og tegnspråk
Det brukes mange ulike navn på kommunikasjon med tegn.
Tegnspråk (f.eks. norsk tegnspråk) brukes først og fremst av og blant døve, og er et eget språk som benytter håndtegn i kombinasjon med bl.a. spesifikke munnstillinger. Det er derfor ikke mulig å snakke (f.eks. norsk talespråk) samtidig som en uttrykker seg på norsk tegnspråk.

"Tegn-til-tale", "tegn og tale", "norsk med tegnstøtte" eller "tegnspråknorsk" brukes av og med barn og voksne med mange ulike funksjonshemminger, ved at det utføres håndtegn samtidig som man snakker norsk med stemmen.

Noen bruker bare tegn for de begrepene en ønsker spesiell oppmerksomhet på, mens andre benytter tegn til hvert eneste ord som uttales.

Det finnes imidlertid mange blandingsformer.
I sammenhenger der både tegnspråkbrukere og personer som ikke kan tegnspråk er til stede, vil personer som behersker norsk tegnspråk kunne benytte "tegn og tale" med utgangspunkt i Norsk tegnspråk (bl. a. ved at tegn og uttrykks-måter hentes derfra), men samtidig bruke talestemme som
"tolker" tegnene fortløpende, for at også de som ikke er tegnspråkkyndige skal få med seg innholdet.

DagligSpråk for Windows inneholder tegn fra både norsk tegnspråk og fra den norske tegn til tale-tradisjonen.


DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 12.11.2019 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA