DagligData
kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Nyheter
Pictogram
Nyheter
Bøker
Kurs
Kurs
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
- DagligSpråk 7
- Oppgradering
- Eldre versjoner
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss
Info in English


 DagligSpråk for Windows
- nyttig for alle som bruker tegn eller tegnspråk!

DagligSpråk for Windows er hjelpemiddel for personer som benytter manuelle tegn (tegnspråk, tegn-til-tale, gester eller støttetegn) som visuell støtte i sin daglige kommunikasjon. Og for deres samtalepartnere og tilretteleggere.

Programmet er svært enkelt å bruke, selv om det har utrolig mange funksjoner og bruksmåter, og inneholder tusenvis av tegnillustrasjoner og annen visuell støtte.
Og mulighetene for personlig tilpassing er nesten uendelige....

Men i den daglige bruken trenger du ikke tenke på alle mulighetene.
Når du starter opp, kan du velge å fortsetter der du slapp sist du hadde programmet fremme!
Alle innstillinger og valgte filer lagres for hver bruker og bruksmåte!
(Hvis du da ikke har valgt å "skru av" denne funksjonen....)

Nedenfor kan du lese en kort beskrivelse av noen av de egenskapene og bruksmåtene
som vi vet at mange setter pris på:

* Tekstbehandler med tegn * Begrepstrening * ASK-hjelpemiddel *
* Tegnordbok * Personlige tegn * Språkdokumentasjon *
* TegnEditor * BildeEditor * Pictomania (spill)
*
 
DagligSpråk 7 fungerer på alle Windows-versjone, fra og med Windows 7,
og er også testet ut på Windows 11!

NB! Du kan klikke på alle bildene nedenfor for å se forstørret utgave! 


Skjermbilde med inntastet DagligSpråk-dokument


Tekstbehandler med tegn
– enkelt og praktisk

DagligSpråk for Windows lar deg taste inn ord, som i et hvilket som helst tekstbehandlingsprogram, og viser tegn-illustrasjoner til ordene fortløpende, mens du skriver.
Utrolig enkelt i bruk !

Du kan illustrere hvert enest ord med hvert sitt tegn, eller du kan velge å bare illustrere utvalgte ord.
Du kan for eksempel skrive ut sanger og andre tekster med tegn-illustrasjoner, og sende med barna hjem.
Dermed kan også barnas venner (og foreldrene deres!) få praktisk hjelp til å lære seg tegn!
Til toppen av sida
 

 


DagligSpråk kan "bryter-styres", slik at det er mulig å bygge opp et dokument uten å kunne taste inn bokstaver!
Nyttig hjelpemiddel for
ALLE som trenger tegn!

DagligSpråk-programmet ble opprinnelig utviklet som et kommunikasjons-hjelpemiddel, for et barn som ikke hørte, og som på grunn av en CP-skade heller ikke hadde viljestyrt kontroll med hendene til å utføre tegnspråktegn selv.

For den som benytter alternativ eller supplerende kommunikasjon (ASK) med «tegn-til-tale» i en eller annen variant, har DagligSpråk mange tilpasningsmuligheter.
Programmet kan styres med tastatur, mus, berøringsskjerm ("peke-skjerm") eller bryter(e), og dermed være både tale- og skriftspråk for tegn-brukere - uansett forutsetninger og forkunnskaper…
Til toppen av sida
 
 Fleksibel bruk av tegn og pictogrammer i både "tavler" (illustrert helord-tastatur)
og i dokumentet du taster inn.


Allsidig begrepstrening
- med tegn, bilder og pictogrammer
Hvert ord/begrep kan illustreres med en eller to illustrasjoner, der du selv velger hvor store hver enkelt av dem skal være.

Du velger også selv hvordan teksten skal vises (eller om den skal skjules), slik at øvingssituasjonen kan varieres.

Den mest omfattende illustrasjons-biblioteket som følger med programmet inneholder tegnspråktegn. Men også hele pictogram-samlingen og en del eksempelbilder gir deg mer enn nok å begynne med.

Etterhvert vil du også oppdage hvor god hjelp programmets BildeEditor gir deg når du vil hente inn egne begrepsbilder, f.eks. fra ditt eget eller barnets mobilkamera!

Til toppen av sida


 Lag din egen tegnordbok
med bilder og tegn - eller billedlotto og memory-spillLag din egen Tegn-ordbok
- gjerne også med bilder og pictogrammer
Hvis du ønsker å lage din egen tegn-ordbok, kan du kombinere tegnene med bilder av de samme begrepene, eller du kan skrive ut bare tegnene.

Tast inn ordene (tegnene) inn i valgfri rekkefølge, f.eks. alfabetisk eller etter tema, eller les inn en feerdig ordliste fra et tekstdokument.

Mange finner det også nyttig å lage en personlig tegn-ordbok, der bare de tegne som brukeren "kan" får plass. Enten bare de tegnene som brukeren utfører selv (evt. også med personlige varianter av tegnillustrasjonene), eller alle tegn som samtalepartnere har registrert at brukeren forstår.

Til toppen av sida
 
 


Lag enkelt dine egne "tegn-varianter" i tillegg til de som allerede finnes i den med-følgende tegnsamlingen!
 

Personlige tegn
DagligSpråk for Windows inneholder mange tusen illustrasjoner av tegn fra norsk tegnspråk og fra den norske tegn-til-tale- tradisjonen.

Men ingen tegnbrukere gjør alle tegn på nøyaktig samme måte som andre. Det vil derfor være store variasjoner i tegnbruken blant personer som har behov for et hjelpemiddel som DagligSpråk.
De fleste tegnbrukere utvikler også sine egne, helt personlige tegn.
Nye situasjoner og sammenhenger kan også gi nye betydninger og bruksmåter til tegn som har vært brukt tidligere.

I Norsk tegnspråk vil også svært mange tegn tilpasses den sammenhengen de brukes i, slik at endret håndform eller
bevegelsesretning kan endre meningsinnholdet for et tegn.

Det kan derfor være mange grunner til at de tegn-illustrasjonene som følger med programmet bør suppleres!

Til toppen av sida
 


Hver illustrasjon kan utstyres med personlige kommentarer, så flere lettere kan forstå.

Språk-dokumentasjon
- små detaljer kan avgjøre
om du forstår noe som helst !

Det er ikke alltid tilstrekkelig å vite betydningen av et tegn fra en tegnordbok, for å forstå hva noen ønsker å uttrykke.
Ofte vil det være behov for tilleggs-informasjon, f.eks. om hvilke opplevelser, personer eller andre assosiasjoner som brukeren vanligvis knytter til dette tegnet.

Men like viktig er fokuset på personlige tegn og tegn som har spesielle betydninger for den enkelte bruker.
DagligSpråk kan gi unik og effektiv hjelp til den som skal gjøre seg kjent med personlige tegn og andre språkuttrykk.

En beskrivelse av slike personlige assosiasjoner, kan være helt avgjørende for å forstå - og bli forstått!
(Klikk på illustrasjonen til venstre for å se et eksempel.)

I Dagligspråk kan du knytte slike personlige "tilleggs-betydninger" til både de eksisterende tegnillustrasjonene og til illustrasjoner du lokale tegn du lager med programmets TegnEditor.
Til toppen av sida


 


Lag dine egne tegn-illustrasjoner med TegnEditor

TegnEditor
Med DagligSpråk TegnEditor kan du enkelt lage dine egne tegnillustrasjoner, enten som erstatning for, eller i tillegg til de tegnene som følger med.

Du har blant annet direkte tilgang til et stort utvalg av ferdige ansikter, håndformer, piler og andre elementer du trenger til dine egne illustrasjoner.
I tillegg til at du selvfølgelig kan hente inn eksisterende tegn og gjøre endringer i disse.
Hvert enkelt element kan også roteres til ønsket vinkel for best mulig resultat.
Med litt øvelse lager du raskt nye tegn !

Til toppen av sida
 
 


Det er eEnkelt å hente utsnitt av fotografier med "BildeEditor".

BildeEditor
- "uendelig" tilgang til kommunikasjonsbilder
DagligSpråks TegnEditor er også et svært effektivt verktøy når du vil hente inn utsnitt fra ett av dine egne bilder, som begrepsbilder.

Med DagligSpråks "BildeEditor" trenger du ikke være verdensmester i fotografering for å produsere supre kommunikasjonsbilder - med motiver fra brukerens egen hverdag!

(I versjon 7 av DagligSpråk-programmet kan du også hente inn bilder direkte fra en bildetjeneste på internett).

Til toppen av sida
 
 
 
Treningen på tegn, pictogrammer og begreps-bilder blir bokstavlig talt en
lek med Pictomania
!

Pictomania (spill)
DagligSpråk inneholder også et enkelt "dataspill", som kan betjenes med piltaster.
Det finnes også en "Auto"-modus, som gjør det mulig med bryterstyring.

Vanskelighetsgraden kan tilpasses med hastighet eller med valg av symboler. Og du kan selv velge hvilke begreper som skal "øves på", og hvilke symboolsamlinger som skal benyttes.

Selv garvede tegnspråkbrukere må skjerpe seg når tegnspråk-illustrasjoner (uten tekst!) skal styres i fallet, så de treffer riktig kategori-symbolene nederst på skjermen.

Bare prøv selv!


Til toppen av sida
 

 

 
DagligSpråk-dokument med eget overskrift, "albumbilde" og tegnillustrert tekst

Kontaktbok og album med tegn
DagligSpråk gir deg mulighet til å bygge opp og skrive ut sider med korte tegnillustrerte tekster, ledsaget av et "toppbilde" i valgfri størrelse.
Utformingen av overskriften på siden kan også velges fritt.

Dermed blir det utrolig enkelt å bygge opp sider til et personlig album, eller den daglige kontaktboken mellom hjem og barnehage eller skole.
For noen kan

Nå kan kontaktboken bli et samarbeidsprosjekt mellom elev og lærer, slik at eleven selv kan være med å bestemme hva som skal fortelles fra dagens aktiviteter!

Og hvorfor ikke la en kort "logg" over ettermiddagens gjøremål hjemme være "skrivelekse" i samarbeid med mor eller far?

Til toppen av sida
 

 

DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Mobiltelefon: 95 92 97 32
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 15.02.2023 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA