Hovedside DagligData AS
kreative løsninger for bedre kommunikasjon
Nyheter
Nyheter
DagligSpråk
DagligSpråk
Tegnspråk
Tegnspråk
Pictogrammer
Pictogram
Bøker
Bøker
Kurs
Kurs
Bestilling
Kjøpe
Om DagligData AS
Om oss

Hjem
Nyheter
DagligSpråk
- DagligSpråk 6.28
- Oppgradering
- Eldre versjoner
  - Norsk (historikk)
  - Samisk (v. 6.0)
  - Dansk (v. 5.0)
  - Engelsk
Tegn og tegnspråk
Pictogrammer
Bøker
Kurs
Bestilling
Om oss








 

DagligSpråk for Windows
Eldre versjoner

DagligSpråk-programmet ble opprinnelig utviklet som et kommunikasjons-hjelpemiddel, for et barn som ikke hørte, og som på grunn av en CP-skade heller ikke hadde viljestyrt kontroll med hendene til å utføre tegnspråktegn selv.
Les om de første årene av prosjektet i tre artikler
fra Døves Tidsskrift nr. 14-1997 (særtrykk som PDF-fil) og
en fra Spesialpedagogikk nr. 3-2003 (PDF-fil).

I disse dager ferdigstilles versjon 7.0 av DagligSpråk for Windows, som vil avløse den nåværende versjon 6.28.

NB! Husk å bestille GRATIS OPPGRADERING FØR 01.08.2020
(Rett til gratis oppgradering gjelder DagligSpråk-lisenser med versjonsnummer fra 6.23-6.28, det vil si lisenser som er kjøpt etter 01.03.2013). Les mer på vår oppgraderingsside!

Følg linkene nedenfor for å få en oversikt over tidligere versjoner:

BieivvalasGiella Windowsii 6.0 (samisk)

DagligSprog til Windows 5.0 (dansk)

Daily Signs for Windows (English)


 

DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 28.04.2020 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA