Gjerpen kirke
Den norske Kirkes hovedside (www.kirken.no)
Gjerpen kirke 850 år
Gjerpen kirke 850 år (jubileumsprogram)
Tilbake til hovedsiden gjerpen.no

Se siden for Gjerpen menighetsråd


Gjerpen kirke ligger godt synlig på en høyde
i krysset mellom Siljanvegen
(Riksveg 32 fra Skien mot Siljan)
og Håvundvegen,
2 km nord for Skien sentrum.
Velkommen til kirke !Gjerpen kirke

Oversikt over gudstjenester i Gjerpen kirke

Les riksantikvarens beskrivelse av Gjerpen kirke.Gjerpen kapell

Tilbake