Gjerpen kirke 850 år
Gjerpen kirke ligger godt synlig på en høyde
i krysset mellom Siljanvegen og Håvundvegen,

(Ved riksveg 32, 2 km nord for Skien sentrum - mot Siljan).

Velkommen til kirke !


Gå til oversikt over jubileumsprogrammet

Gjerpen kirke
Gjerpen kirke regnes blant våre eldste og vakreste kirkebygg. I år feirer vi kirkens 850-årsjubileum.
Kirken ble vigslet 28.mai, trolig år 1153.

Gjerpen har en tusen år lang tradisjon som kirkested. Før vår kirke ble bygd, sto det etter all sannsynlighet en trekirke på stedet, reist så tidlig som på 1000-tallet.

Gjerpen kirke er mer enn historie og en enestående kulturskatt. Den er et av svært få byggverk fra Middelalderen som fremdeles brukes til det den var vigslet til; å være et møtested mellom Gud og mennesker.

Her forkynnes det gode budskapet om Jesus Kristus. Her samles en levende menighet til dåp og nattverd, lovsang og bønn. Herfra sendes vi ut til misjon og tjeneste.

Må Gud gi at Gjerpen kirke også i fremtiden må tjene sitt formål, Gud til ære.

Gå til oversikt over jubileumsprogrammet


Jubileumsskrift
Menigheten har gitt ut et eget jubiléumsskrift om Gjerpen kirke.
Boken er på ca. 60 sider, innbundet og med et rikt billedmateriale.
Forfattere er Magne Kortner, Ingebjørg Dahl Sem, biskop Halvor Bergan og Borghild Løvenskiold.

Boken selges for kr. 100,- og legges ut for salg bl.a. i Odds Bokhandel i Skien og på Gjerpen menighetskontor.
Bestillinger kan også ringes inn til menighetskontoret, tlf. 35 52 46 10.

Tilbake