Gjerpen menighetsråd

Oppgaver
Innkallinger og referater
Valg til nytt menighetsråd
Sammensetning 2011-2015

Innkallinger og referater
for Gjerpen menighetsrådets møter (nyeste øverst):

2014:
- Innkalling til møte 16.06.2014
   - Vedlegg - Rapport fra Styringsgruppa for menighetsutviklingsprosjektet
   - Vedlegg - Helhetlig plan, Gjerpen
   - Vedlegg - Ledelse og samarbeid i lokalkirken
   - Vedlegg - kirkebokføring
- Referat fra møtet 15.05.2014
- Innkalling til møte 15.05.2014
    - Arbeidsinstruks
    - Høring_kirkebygg_2014_høringsnotat
    - Høring_kirkebygg_2014_vedlegg_kapittel_3_og_8_kompetanseforhold
    - Høring_kirkebygg_2014_vedlegg_regler_bruk_av_kirker
    - Høring_kirkebygg_2014_vedlegg_regler_liturgisk_inventar_utstyr
    - Høring_kirkebygg_2014_oversendelsesbrev
    - Revisjonsnotat
- Referat fra møtet 20.03.2014
- Innkalling til møte 20.03.2014
- Referat fra møtet 13.02.2014
- Innkalling til møte 13.02.2014
- Referat fra møtet 08.01.2014
- Innkalling til møte 08.01.2014


2013:

- Referat fra møtet 07.11.2013
- Innkalling til møte 07.11.2013
- Referat fra møtet 03.10.2013
- Innkalling til møte 03.10.2013
- Referat fra møtet 22.08.2013
- Innkalling til møte 22.08.2013
- Referat fra møtet 06.06.2013
- Innkalling til møte 06.06.2013
  - Kommentarer til regnskap per april 2013
  - Ny norsk salmebok
- Referat fra møtet 02.05.2013
- Innkalling til møte 02.05.2013
- Referat fra møtet 09.04.2013
- Innkalling til møte 09.04.2013
- Referat fra møtet 14.02.2013
  - Årsmelding 2012 Gjerpen menighet
  - Budsjett 2013 Gjerpen menighet
- Innkalling til møte 14.02.2013
- Referat fra møtet 17.01.2013
- Innkalling til møte 17.01.2013

2012:
- Referat fra møtet 29.11.2012
- Innkalling til møte 29.11.2012
  - Forslag til trosopplæringsplan
- Referat fra møtet 01.11.2012
- Innkalling til møte 01.11.2012
- Referat fra ekstraordinært møte 22.10.2012
- Referat fra møtet 03.10.2012
- Innkalling til møte 03.10.2012
- Referat fra møtet 23.08.2012
- Innkalling til møte 23.08.2012
- Avlyst møte 21.06. + møtedatoer høsten 2012
- Referat fra møtet 30.05.2012
- Innkalling til møte 30.05.2012
  - Forslag til liturgi - Hovedgudstjeneste
  - Forslag til liturgi - Gudstjeneste med dåp

  - Statutter og priser menighetshuset
  - Sponsorbrev konfirmanter

2011:
- Innkalling til møte 27.10.2011
- Referat fra møtet 01.09.2011
- Innkalling til møte 01.09.2011
- Referat fra møtet 22.06.2011
- Innkalling til møte 22.06.2011
- Referat fra møtet 25.05.2011
- Innkalling til møte 25.05.2011
  - Liste til MR-valg 2011
- Referat fra møtet 27.04.2011
- Innkalling til møte 27.04.2011
- Referat fra møtet 30.03.2011
- Innkalling til møte 30.03.2011
- Referat fra møtet 16.02.2011
  - Årsmelding 2010
- Innkalling til møte 16.02.2011
- Referat fra møtet 12.01.2011
  - Offerliste 2011
- Innkalling til møte 12.01.2011

2010:
- Referat fra møtet 15.12.2010
  - Budsjett 2011
- Innkalling til møte 15.12.2010
- Referat fra møtet 17.11.2010
- Innkalling til møte 17.11.2010
- Referat fra møtet 27.10.2010
- Innkalling til møte 27.10.2010
- Referat fra møtet 22.09.2010
- Innkalling til møte 22.09.2010
- Referat fra møtet 25.08.2010
- Innkalling til møte 25.08.2010
- Referat fra møtet 16.06.2010
- Innkalling til møte 16.06.2010
- Referat fra møtet 26.05.2010
   Vedlegg 1: Trosopplæringsplan
   Vedlegg 2: Trosopplæringsbudsjett
- Innkalling til møte 26.05.2010
   Vedlegg: Økonomirapport 1. kvartal 2010
- Referat fra møtet 21.04.2010
- Innkalling til møte 21.04.2010
- Referat fra møtet 17.03.2010
- Innkalling til møte 17.03.2010
- Referat fra årsmøtet 14.03.2010
- Referat fra møtet 17.02.2010
   Vedlegg 1: Årsmelding 2009
   Vedlegg 2: Regnskap 2009
   Vedlegg 3: Mandat for trosopplæringsutvalget (TOU)
- Innkalling til møte 17.02.2010
- Referat fra møtet 23.01.2010
- Innkalling til møte 23.01.2010
   Vedlegg 1: Offersøknader 2010
   Vedlegg 2: Budsjett 2010
   Vedlegg 3: Søknader om leie av kirken til konserter

2009:
- Referat fra møtet 15.12.2009
- Innkalling til møte 15.12.2009
- Referat fra møtet 03.12.2009
- Innkalling til møte 03.12.2009
- Referat fra møtet 12.11.2009
- Referat fra møtet 30.09.2009
- Innkalling til møte i menighetsrådet 30.09.2009
- Referat fra møtet 26.08.2009 (vedlegg: Gjennomføring av 'kirkevalget 09' i Gjerpen)
- Innkalling til møte i menighetsrådet 26.08.2009
- Referat fra ekstraordinært møte 16.06.2009
- Referat fra møtet 03.06.2009
- Innkalling til møte i menighetsrådet 03.06.2009
- Referat fra møtet 07.05.2009 (vedlegg).


Gjerpen menighetsråd:
(Funksjonsperiode 1. november 2011 til 31. oktober 2015)


Medlemmer:
1. Terje Hærås
2. Torbjørn Tungesvik
3. Bjørn Erik Høgseth
4. Bjørg Olsen
5. Jan Gullik Sørbø
6. Sten Roger Thorstensen
7. Inger Marie Norendal
8. Inger Sissel Løberg
Bjarne Imenes (sokneprest)

Varamedlemmer:
9. Synne Aastad Brandt
10. Halvor Berg-Hanssen
11. Kjell Lofstad
12. Torill Irene Gravdal Rahm
13. Ellen Glenna Tolldalen
Svein Lindebø
(varamann for soknepresten)

Fullstendig oversikt over valgresultatet (stemmetall m.m.) finner du her.


Gjerpen menighetsråd for perioden 1.11.09 - 31.20.11 finner du her.

Tilbake