Gjerpen kirke 850 år
Gjerpen kirke ligger godt synlig på en høyde
i krysset mellom Siljanvegen og Håvundvegen,

(Ved riksveg 32, 2 km nord for Skien sentrum - mot Siljan).

Velkommen til kirke !


Jubileumsprogram
Søndag 26. januar kl.19.00:
Konsert
med Tom Eirik Olsen på orgel og Tormod Åsgård på trompet.
Tom Eirik har vokst opp i Gjerpen og er nå kantor i Ullern kirke i Oslo.
På programmet står verker av J.S. Bach, Kjell Mørk Karlsen og engelsk barokkmusikk.
Billettsalg v/inngangen.

Onsdag 5. februar kl.19.00 i menighetshuset:
"Bruk av symboler i kirkens historie".
Foredrag av professor Gunnar Danbolt fra Universitetet i Bergen.
Danbolt er kjent som en glimrende formidler og er en av våre største kjennere av kirkekunst og kirkesymboler. Arrangeres i samarbeid med Telemark Kirkeakademi.
Enkel bevertning. Pris kr.50.-

Onsdag 12. mars kl.19.00:
Tomasmesse
med stillhet. bønn, forbønn, lovsang og nattverd.
Lokale sangere deltar.

Fredag 4. april kl.19.00:
Konsert
med menighetens kantor Kjell Frigstad.
Jorunn Abrahamsen medvirker på fløyte.
Jorunn har tidligere deltatt på konserter i Gjerpen kirke, studerer nå i København.
Musikk av Bach og Alain.
Billettsalg v/inngangen.

Søndag 25. mai kl.11.00:
Jubileumsgudstjeneste.
Biskop Olav Skjevesland og tidligere og nåværende prester deltar.
Sang av prosjekt-koret.
Etter gudstjenesten: Festmiddag/1unsj på menighetshuset.

Søndag 21. september kl.19.00:
Sangkveld
i kirken med det meste av det vi har av lokale krefter:
Gla'sang
DaCapo
Elle-Melle
Aas musikk-forening
Prosjektkoret
Make a Change
Bjørg Holmbakken
Anne Bente Korssjøen

Kollekt.

Søndag 12. oktober kl.18.00.
Tindbergkveld.
Skuespilleren Svein Tindberg tar oss med på en spennende reise i de bibelske tekstene.
(Billettsalg: Se annonser i avisene)

Fredag 31. oktober kl.19.00:
Allehelgenskonsert
med kor, musikere og sangsolister.
Musikk som handler om håp og trøst, men også om glede.
Konserten settes inn i en vakker ramme av levende lys.
Pårørende spesielt innbudt.

Onsdag 12. november kl.19.00:
"Gjerpen kirke, en levende billedbok".
Ingebjørg Dahl Sem, Magne Kortner og Anne Gravir Klykken(sang)
åpner "billedboken" og viser oss hva kirken rommer av verdifulle "skatter".
Musikk: Pål Lennart Horne.

Søndag 23. november kl.19.00:
"Middelaldermesse"
med gregoriansk preg.
Denne kvelden får vi besøk av Sauherad og Nes kantori
under sin dirigent Henrik Ødegård.

Mandag 29. desember kl.19.00:
Romjulskonsert
som markerer avslutningen på kirkejubiléet.
Mozarts vakre Missa Solemnis står på programmet.
Det blir kor, orkester og solister med kantor Kjell Frigstad som dirigent.
Billettsalg ved inngangen.Tilbake