Nr. 4 - oktober 2004 - Årgang 54
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Diakoniens høstmarked
Andakt
Prekenlister
Kontaktsenteret 25 år
Formiddagstreff høsten 2004
Oppslagstavla
Blir kirken åpnet til jul ???
Håp om ungdomsarbeider i Gjerpen
Nytt menighetssenter i Gjerpen ?
Forbønnstjenesten i menigheten
Vealøskapellet
Menighetsweekend med høy trivselsfaktor
Livets brød - i dobbelt forstand
Konfirmantcruise
Slekters gang
Telefoner
Redaksjonen

Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no