Nr. 3 - September 2002 - Årgang 52

Innhold
Andakt
En tanke på skrå: Gud er ikke problem
Gamle menighetsblad søkes !
Kirketjeneren vår trenger hus
Grenland Kirkeakademi
Nytt ansikt på menighetskontoret
Formiddagstreff høsten 2002
Prekenlister
Konfirmanter i Gjerpen Menighet
Ommøblering i Gjerpen kirke ?
Når tårnet holder på å falle
Oppslagstavla
Tomasmesse i Gjerpen kirke
Korbesøk fra Talling i Estland
Normisjon høsten 2002
Konserter i Gjerpen kirke høsten 2002
Slekters gang
Diakonien i middelalderen (500-1500)
Viktige telefoner
Redaksjonen
Midt i alt det meningsløseTilbake til "Godt nytt for GJERPEN"