Nr. 5 - Oktober 2007 - Årgang 57
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Han la i min munn en ny sang...
Sang og musikk på Aas bedehus
Intens og engasjert kirkemusiker
Kor og konserter
Sneltvedt Gospelkids - sang og full fart
Kirkens SOS i Telemark trenger flere medarbeidere!
Annonser
Sang + glede = Gla'sang
Oppslagstavla
Redaksjonen
Slekters gang
Viktige telefoner
Lokal og global medmenneskelighet


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no