Nr. 3 - Juni 2005 - Årgang 55
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Jernalderhus på dugnad
Prekenlister
Andakt: En verden full av bilder og symboler
Spennende oppdrag i Afrika
Oppslagstavla
Diakoni er å dele
Fargerikt besøk fra Madagaskar
Skauen kristelige skole
Menighetsrådsvalg til høsten
Bli med på tur!
"Jernmenn" bygger hus på Århus
Formiddagstreff
Slekters gang
Viktige telefoner
Bli med på sommerleir!
Redaksjon

 

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no