Nr. 1 - April 2004 - Årgang 54

Innhold
Prekenlister
Andakt
Bispevisitas
Bilder fra bispevisitasen
Ny plan for kjonfirmantundervisning
Konfirmanter våren 2004
Eldregudstjeneste 26.mai
Søknadsfrist for legatmidler 23.april
Menighetskalender
Oppslagstavla
Misjonsprosjektet Marta Mariaskolen
Takk til Ingebjørg !
Slekters gang
"Påske i sør for voksne"
Verdensdagen for livet
Viktige telefoner
Redaksjonen
Kristus er oppstanden


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"