DagligData
- kreative løsninger for bedre kommunikasjon -

Nyheter
Nyheter
Nyheter
ASK
Hovedside
Tegnspråk
Nyheter
Pictogram
Nyheter
Bøker
bestilling
Kjøpe
Om oss
Om oss

Nyheter
Alternativ kommunikasjon
    - Tegn-til-tale
    - Tegnspråk
    - Pictogrammer
    - Trosopplæring
    - Kurs og opplæring
        - TegnStart
Programvare
    - DagligSpråk for Windows
        - Barnas Tegnordbok
        - Glosebok for døve
        - Norsk Tegnordbok
    - Billedbase Pictogram
    - Symbol for Windows
Bøker
    - Tegnordbøker
    - Barnebøker med tegn
    - Fagbøker
    - Andre bøker
Datautstyr
    - TCi PC
    - Acer mm
    - Atari
Bestilling
Om oss
    - DagligData AS
    - GDF Pictogrammer
    - Ny jobb ?
    - Kontakt oss

Særskilt tilrettelagt trosopplæring

DagligData AS har allerede flere utviklingsprosjekter i gang i forbindelse med trosopplæringsreformen "Størst av alt" i Den Norske Kirke.
Dette gjelder både utvikling av brukbare tegnspråk- og pictogram-symboler for sentrale begreper når tro og kristenliv skal formidles, men også sammenstilling av tilpassede materiellpakker for deg som har behov for praktiske hjelpemidler
når det er behov for særskilt tilrettelegging innenfor trosopplæringen.

Vår fagansvarlige for utvikling av trosopplæringsmateriell, Asgeir Høgli, har bakgrunn som kateket og har lang og variert undervisningserfaring, i tillegg til mange år som programmerer og utvikler av kommunikasjonshjelpemidler for utviklingshemmede og andre tegn-brukere.
Asgeir kommer gjerne til din lokalmenighet for å holde kurs og/eller inspirasjonssamling om særskilt tilrettelegging og inkludering av barn, ungdom og voksne med ulike funksjonshemminger i menighetens aktiviteter.
Ta kontakt for et tilbud!

Det meste av det materiellet DagligData AS tilbyr innenfor området alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) kan selvfølgelig også benyttes i trosopplæringssammenheng. Dette gjelder først og fremst dataprogrammet DagligSpråk for Windows, som gir deg mulighet til å produsere tekster med fortløpende tegnspråkillustrasjoner (eller pictogrammer) knyttet til hvert enkelt ord. Men også det ferdigtrykte pictogrammateriellet og de mange bøkene med tegnillustrasjoner kan være nyttige når du skal lage et lokalt trosopplæringsopplegg for barn, ungdom eller ungdom med behov for særskilt tilrettelegging.

Vil du lære tegnspråk?
Det beste sted å lære tegnspråk finner du ved å oppsøke nærmeste døveforening eller annet miljø der det finnes flere aktive tegnspråkbrukere. Dette kan være en arbeidsplass med flere døve eller en skole med egen "hørselsklasse". Døvesenteret på Ål, med blant annet medieproduksjon og folkehøgskole, eller en av de 3 høgskolemiljøene der det undervises i tegnspråk (Trondheim, Oslo og Bergen) er også naturlige steder å henvende seg hvis du vil lære tegnspråk.


For deg som er henvist til å satse på selvstudium i første omgang, kan vi tilby de 2 CD-platene "Tegnstart 1" og "Tegnstart 2". Disse er produsert ved Møller kompetansesenter i Trondheim, og utgjør en grei start for deg som er villig til å "gjøre jobben" selv.

DagligData kan ellers også tilby et variert utvalg av materiell for deg som bare ønsker å lære deg enkelt-tegn som støtte for det norske talespråket, det vi gjerne kaller tegn som støtte eller også tegn-til-tale.

Bøker og tegn-materiell
Vi kan tilby et stort utvalg av bøker med tegnillustrasjoner for deg som bruker eller ønsker å lære tegnspråk eller tegn-til-tale for bruk i hjem, barnehage, skole og menighet.


Pictogrammer og pictogrammateriell
DagligData AS er også enedistributør av pictogrammer og pictogram-materiell i Norge.

Vi har ferdigprodusert pictogrammateriell i mange utgaver og varianter. Pappkort, klistremerker, tidsplanleggere, spill med flere vanskelighetsgrader. Også CD for én eller flere brukere.

Vi produserer også skreddersydd materiell på bestilling.

I denne sammenhengen vil vi spesielt peke på vår temapakke med 24 "storkort"
i formatet 30x30 cm med utvalgte pictogrammer for bruk i gudstjeneste og undervisning der det også finnes pictogrambrukere.
DagligData AS
Grinivegen 3, 3721 Skien
Telefon: 35 51 94 00
Telefaks: 35 51 94 01
E-mail: firmapost@dagligdata.no
Denne siden ble sist endret 17.12.2007 © DagligData AS, Skien. Org.nr. NO 985 591 393 MVA