Nr. 5 - Oktober 2005 - Årgang 55
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Velkommen til formiddagstreff
Når det uvirkelige blir virkelig
Torbjørn - diakon
Oppslagstavla
Annonser
Velkommen til Svein Lindebø
Norpilot-kurs på Aas bedehus
Konfirmanter på båttur
Konsert / Evensong søndag 23. oktober
Allehelgenskonsert fredag 4. november
Slekters gang
Viktige telefoner
Årets gullkonfirmanter i Gjerpen

Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no