Nr. 2 - juni 2004 - Årgang 54

Innhold:
Prekenlister
Andakt
Fra gravkors til spikerslag
Formiddagstreff
Felles løft for menighetshuset
Bli med på menighetstur
Sommertid er leirtid
Oppslagstavla
Diakonalt sideblikk
Slekters gang
Kirkens SOS i Telemark
Viktige telefoner
Redaksjonen
Den fagre sumarstid

Menighetsturen 27.-29. august
går til Fjordglimt leirsted i Bamble


Tilbake til "Godt nytt for GJERPEN"