Symbol for Windows

Hva er Symbol for Windows?

Symbol for Windows programmene er laget for å tilby kommunikasjon, opplæring og rehabilitering ved hjelp av symbolspråk.
Symbol for Windows programmene kan benyttes i kombinasjon med en eller flere av de tilhørende symbolsettene, som for eksempel: PCS, Bliss, Beta og Pictogram.
Det er også enkelt å utvide samlingen med nye symbolsett og programmer.

Bakgrunn
Innenfor feltet Alternativ og Støttet Kommunikasjon (ASK) er det mange som arbeider med en rekke ulike dataprogrammer og symbolsystemer. Både fagpersoner, ASK-brukere, deres familiemedlemmer og andre kommuniserer ved hjelp av ulike symbolsystemer. Noen symbolsystemer blir benyttet som et tillegg og en støtte for tekst og/eller tale, og noen ganger som en fullverdig erstatning.
Symbol for Windows programmene hører hjemme i alle sammenhenger der symbolbrukere kommuniserer.
Figure

Hver av programmene gir tilgang til et mangfold av symbolsett.
Dette gjør innlæringen tidsbesparende, og i lengden kommer både nytteverdien og økonomin dermed bedre ut sammenliknet med programmer som mangler denne sammenhengen.

Spar tid og penger
Institusjoner, fagfolk og andre som bruker symbolspråk kan spare både tid og penger ved å benytte Symbol for Windows. Dette er fordelene:

  • Programmene tilbyr en mengde muligheter, men er likevel enkle å bruke.
  • Du velger hvilke symboler du ønsker å benytte; du trenger ikke å sette deg inn i nye programmer for hvert enkelt symbolsystem.
  • Alle programmene fungerer med alle symbolsamlingene. Du kan begynne med en enkelt modul og ett symbolsett, og utvide til flere etterhvert som behovet endres og/eller økonomien tillater.
  • Du trenger ikke binde opp symbolbrukere til ett bestemt symbolsett.
  • Nye moduler og nye symbolsett kan enkelt legges til, og holder dermed utviklingskostnader nede.
Up

Back to Products Tilbake til Produkter


Norsk representant: DagligData AS, Grinivegen 3, 3721 Skien - firmapost@dagligdata.no