Nettstedet gjerpen.no eies av Gjerpen menighetsråd, Håvundvegen 5, 3715 Skien.

Nettstedet er en utvidelse av menighetsbladet "Godt nytt for Gjerpen",
som deles ut til alle som bor i Gjerpen.
Alle ideelle organisasjoner i Gjerpen er i utgangspunktet velkommen til å presentere seg på gjerpen.no-sidene. Men vi forutsetter selvfølgelig at virksomheten som beskrives ikke er ulovlig eller krenkende.
Nett-redaktøren, som oppnevnes av Gjerpen menighetsråd, avgjør hva som faller utenfor rammen.
Ansvarlig nett-redaktør er for tiden Asgeir Høgli.

Spørsmål, kommentarer eller forslag til innhold på sidene kan sendes til webmaster@gjerpen.no.

Tilbake til hovedsiden