HJEM
- ARKEN - LEKER - STEDER

Børsesjø

Innsjøen Børsesjø ligger i bunnen av Gjerpendalen. Arealet er under en kvadratkilometer, og vannet er ikke mer enn ca 4 meter dypt. Vannspeilet ligger ca 15 meter over havnivået.

Noen linker med mer informasjon om Børsesjø:
Artikkel om Børsesjø (Wikipedia)
Biologisk mangfold i Børsesjø (Stiftelsen Siste Sjanse 2005)
Børsesjø naturreservat (Fylkesmannen i Telemark)
Naturbase Børsesjø (Direktoratet for naturforvaltning)
Forvaltningsplan for Børsesjøvassdraget (Skien kommune m.fl. 2008)
"Flaggermusnatt" (Norsk Zoologisk Forenings flaggermus-gruppe 2002)

Kanskje har du opplysninger eller egne opplevelser fra Børsesjø?