Sneltvedt bedehus

Om Sneltvedt bedehus
Hva er Normisjon ?
Hva er Sneltvedt Normisjon ?
Program høsten 2012
Styret
Følg med !


Sneltvedt bedehus
På Sneltvedt bedehus er det arrangementer for alle aldersgrupper.
Programmet nedenfor er for hovedforeningen. Arrangementene er for alle, men noen samlinger er mest myntet på de voksne.
De ulike undergrupper har sine egne opplegg og nedenfor følger en oversikt over hvilke dager de ulike gruppene har sine samlinger.

Andre kristne og humanitære organisasjoner har også sine møter på bedehuset.
I tillegg er bedehuset et populært sted å ha konfirmasjoner, bryllup, jubileum eller minnesamvær.
Alle kan leie bedehuset til slike formål.
Opplysninger om leie fås ved henvendelse til:
Steinar Lund, tlf. 99 61 45 67.
Til toppen av sida

Hva er Normisjon ?
Normisjon er en fri og selvstendig bevegelse innen Den norske kirke med fokus på fellesskap og misjon. Normisjons virksomhet bygger på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelse.

Normisjon har delt landet inn i 13 regioner. Den består av ca. 3000 voksenforeninger, ca. 600 barne- og ungdomslag, ca. 160 kor. Omkring 70- 80.000 mennesker er på ulike måter involvert i Normisjons arbeid i Norge!
I internasjonal sektor er Normisjon aktive i 10 ulike land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Vi har samarbeidsavtaler med 7 nasjonale kirker, og ca. 80 aktive misjonærer pr dags dato.

Flere opplysninger kan fås på internettadressen: www.normisjon.no
Til toppen av sida

Hva er Sneltvedt Normisjon ?
Sneltvedt Normisjon vil drive virksomhet på Sneltvedt og omegn med tanke på å spre Guds Ord til oss som bor her.
Vår visjon er å være et møtepunkt mellom Gud og mennesker i vårt nærområde.
Vi ønsker alle velkommen til våre arrangementer uavhengig av livssyn.

I tillegg til programmet nedenfor drives det et utstrakt arbeid blant barn og unge.
Følgende grupper finnes:
· Barneforening (NMS) tirsdager. Tilbud som del av skolefritidsordning.
· Sneltvedt Gospel Kids, onsdager kl. 17.30-19.00
· Ungdomsgruppe fredager kl. 19.00
· Lekestue, onsdager kl. 10-13.
Til toppen av sida

Styret (2011):
Bror Yngve Rahm
Steinar Lund
Ingvar Follaug
Tor Mustvedt
Nils Terje Sneltvedt


Til toppen av sida

Følg med !
Samlinger og arrangementer averteres i Varden.
Det blir også satt opp plakat på oppslagstavla ved Sneltvedt skole.
Opplysninger kan også finnes på internettsiden for Gjerpen: www.gjerpen.no Til toppen av sida

Tilbake