Gjerpen menighetshus
Gjerpen menighetshus
Adresse: Håvundvegen 11 (mellom prestegården og sykehjemmet)
Telefon: 951 76 525
Kontaktperson for utleie: Liv Jorånn og Bjørn Erik Høgseth. Tlf. 951 76 525

Tilbake til hovedsiden gjerpen.no