Nr. 4 - Desember 2009 - Årgang 59
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: En lysende årstid
Alt-mulig-mann ny leder i menighetsrådet
Oppslagstavla
Formiddagstreff våren 2010
Ny torsdagsklubb i menighetshuset
Takk!
Årets medarbeider
Annonser
Trenger du tips til alternative julegaver i år?
Talere på Vealøskapellet advent/jul 2009
Fra møtekalenderen i desember og januar
Slekters gang
Redaksjon
Gjerpen menighetsråde 2009-2011
Viktige telefoner
Fra unikt puslespill til mektig orgelbrus!


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no