Nr. 3 - August 2009 - Årgang 59
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Talere på Vealøskapellet
Andakt: En utstrakt hånd
Ny diakoniarbeider i Gjerpen
Høsten 2009 på bedehusene i Gjerpen
Oppslagstavla
Den store valgdagen 14. september
Annonser
Her er sang og glede - Gla'sang i 20 år
Gled dere til Festuke med orgelbrus i oktober!
Slekters gang
Thor Egil slutter
Viktige telefoner
Høsten 2009 på bedehusene i Gjerpen
Søndagsskolen i Gjerpen menighetshus


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no