Nr. 2 - Våren 2009 - Årgang 59
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: Påskemorgen
Torbjørn diakon takker av
Oppslagstavla
Utleie av menighetshuset
Menighetshuset - endelig for alle?
Kirketur til øvre Telemark
Innvielse av orgelet
Annonser
Konfirmant 2010 - noe helt nytt!
Vil du bli redaktør?
Vi trenger nytt "bladbud" på Sommerfryd
Konfirmasjon i Gjerpen 2009
Slekters gang
Tid for påmelding til sommerleir!
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 

 

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no