Nr. 1 - Februar 2009 - Årgang 59
Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no

Innhold:
Velkommen
Prekenlister
Andakt: "....for derimellom kommer...."
Program for fellesmøtene 5.-8.mars 2009
Oppslagstavla
Vealøskapellet våren 2009
Våren 2009 på Venstøp bedehus
Våren 2009 på Sneltvedt bedehus
Våren 2009 på Aas bedehus
Formiddagstreff i Gjerpen menighetshus
Søndagsskolen i Gjerpen menighetshus
Annonser
"Lys våken" i Gjerpen kirke
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2009
Annonser
Slekters gang
Viktige telefoner
Redaksjon


Hele bladet som PDF-fil

 


Tilbake til arkivsiden "Godt nytt for GJERPEN"
eller hovedportalen Gjerpen.no